Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać samodzielnie w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Polityka Prywatności

akceptuj i zamknij

Regulamin Teatru WAM

Lubimy dobrą energię i miłą współpracę!

 

REGULAMIN TEATRU WAM

 1 Informacje Podstawowe

 1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym repertuarze bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja Teatru WAM zastrzega sobie możliwość opóźnienia spektaklu do 15 minut.
 3. Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w obsadzie. W przypadku zmiany w obsadzie, nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 4. Widzowie zobowiązani są do punktualnego przybycia do Teatru. W przypadku grup – 20min wcześniej,w przypadku biletów indywidualnych 10min wcześniej. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni Widzowie będą zajmować miejsca tylko te wskazane przez obsługę widowni. Dopiero po przerwie ( jeśli jest przewidziana) spóźniony Widz będzie mógł zająć wykupione miejsce.
 5. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do całkowitego nadzoru nad zachowaniem dzieci, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze przedstawienia. Dzieci podczas spektaklu nie mogą przebywać poza przestrzenią swojego miejsca. Widzowie niestosujący się do tego punktu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów.
 6. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz wznoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
 7. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania.
 8. Podczas trwania spektaklu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu.
 9. Widzowie pod wpływem alkoholu (decyduje pracownik Teatru), nie będą wpuszczani na widownię.
 10. W Teatrze obowiązuje całkowity zakaz wjeżdżania wózkiem dziecięcym na salę teatralną. Wózek można  pozostawić tylko w miejscu wskazanym przez obsługę widowni.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania na widownię (nawet na rękach) zwierząt.

 2 Rezerwacje i sprzedaż biletów

 1. Rezerwacji biletów grupowych można dokonywać tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 669 694 949 bądź mailowo pod adresem rezerwacja@teatrwam.pl. Tym samym Widzowie wyrażają zgodę na otrzymywanie przez Teatr informacji o obsłudze rezerwacji i wszelkich ewentualnych zmianach repertuaru, godziny spektaklu, jak i aktualności Teatru.
 2. Teatr honoruje tylko płatności przelewem za bilety dla grup po uprzednim uzgodnieniu szczegółów rezerwacji z pracownikiem Teatru.
 3. Faktura VAT za zakup biletu dla grup, zostanie wystawiona jeżeli prośba o  jej wystawienie została zgłoszona mailowo podczas dokonywania rezerwacji (przed dokonaniem płatności).
 4. Rezerwacje pojedyncze na spektakle wieczorne lub weekendowe można zakupić tylko poprzez współpracujący z Teatrem WAM portal m.in. https://kicket.com/. Zakup w systemie internetowej sprzedaży biletów oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu rezerwacji i zakupu biletów danego portalu.
 5. Widz do 1 roku życia może przebywać w teatrze bez biletu pod warunkiem przebywania na rękach/kolanach opiekuna. Obsługa widowni w celu sprawdzenia wieku dziecka ma prawo poprosić rodzica o potwierdzenie wieku dziecka (akt urodzenia, paszport, dowód). W momencie, kiedy rodzic nie udokumentuje wieku dziecka, nie zostanie wpuszczony na salę teatralną.
 6. Widzowie zakupując bilet on-line, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z naszą polityką prywatności.
 7. W celu otrzymania faktury VAT za zakup biletu indywidualnego, prosimy o postępowanie zgodnie w wytycznymi pośrednika sprzedaży biletów.
 8. Administratorem danych osobowych jest Teatr WAM. Przekazanie danych osobowych przez Widza ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania rezerwacji. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Teatr wyłącznie w celu świadczenia usług rezerwacji i przekazywania aktualności.
 9. Każdy Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 3 Inne

 1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Widzowie obecni podczas przedstawienia na całym terenie Teatru WAM, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielają właścicielowi Teatru WAM nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich na wszystkich polach eksploatacji, m.in.: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz zamieszczania wpisów promocyjnych na wszelkich portalach społecznościowych należących do Teatru WAM.
 3. DOKONANIE ZAKUPU BILETU lub OTRZYMANIE ZAPROSZENIA DO TEATRU WAM, OZNACZA PEŁNĄ AKCEPTACJĘ PRZEZ WIDZA POWYŻSZEGO REGULAMINU.

 

4 Regulamin Sanitarny w przypadku przywrócenia stanu pandemii i ponownego wprowadzenia obostrzeń

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr WAM lub podmiot wynajmujący Teatr na swoje Wydarzenie (zwanych dalej „Organizatorem”).

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz akceptacją klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników Wydarzenia.

4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

5. Uczestnik, który wcześniej zakupił bilety a zaobserwuje u siebie objawy choroby, nie może wziąć udziału w Wydarzeniu i ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przed Wydarzeniem.

6. Przed wejściem do Teatru, Uczestników Wydarzenia obowiązują zalecenia zasłonięcia odpowiednią maseczką ochronną ust i nosa, dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu nie mniejszego niż 1,5 m.

7. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej – maseczka zasłaniająca nos i usta. Jeśli Uczestnik Wydarzenia nie posiada maseczki ochronnej, może zakupić maseczkę jednorazową na miejscu. Maseczka musi być odpowiednio używana od momentu wejścia do Teatru, przez cały czas trwania Wydarzenia, w czasie trwania przerwy, w bufecie i toaletach, aż do opuszczenia Teatru.

8. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do Teatru, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Dane osobowe umożliwiają łatwy kontakt z Uczestnikami Wydarzenia po jego zakończeniu, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu. Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Teatru WAM, w Teatrze oraz w załączniku. Aby uniknąć kolejki Organizator zaleca wcześniejsze wypełnienie i przekazanie Obsłudze Wydarzenia.

9. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie Teatru oraz zaleceń Obsługi Wydarzenia. Obsługa Wydarzenia będzie kontrolowała przepływ publiczności przy wejściu do Teatru i na widownię, w czasie przerwy oraz po zakończeniu Wydarzenia i na bieżąco reagowała na brak zachowania odpowiedniego dystansu.

10. Organizator zaleca, aby przybyć na Wydarzenie wcześniej i dokonać wszelkich formalności unikając tłumu.

11. W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa szatnia dla Uczestników Wydarzenia będzie nieczynna.

12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na Sali Teatralnej.

13. Ze względu na reżim sanitarny niedozwolone jest przechodzenie z widowni za kulisy, na backstage oraz scenę i odwrotnie. Upominki lub kwiaty dla Artystów należy przekazać osobiście po zakończeniu Wydarzenia poza Teatrem.

14. Organizator udostępni uczestnikom liczbę dostępnych miejsc wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów i wytycznych sanitarnych. Uczestnik powinien zająć wyznaczone na bilecie miejsce. Obowiązuje zakaz zmiany miejsc, dotyczący również dzieci, a co za tym idzie niedozwolone jest trzymanie dzieci na kolanach.

15. Organizator zapewnia, że pracownicy Teatru i Obsługa Wydarzenia wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk).

16. Pracownicy Teatru i Obsługa Wydarzenia są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobom, które nie przestrzegają Regulaminu i nie stosują się do zaleceń pracowników Teatru i Obsługi Wydarzenia.

 class=