Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać samodzielnie w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Polityka Prywatności

akceptuj i zamknij

Regulamin covidowy

dbajmy o siebie!

Regulamin Sanitarny na czas pandemii dla Uczestników Wydarzenia

i lub Spektaklu w Teatrze WAM

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr WAM lub podmiot wynajmujący Teatr na swoje Wydarzenie (zwanych dalej „Organizatorem”).

 

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz akceptacją klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników Wydarzenia;

 

4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

 

5. Uczestnik, który wcześniej zakupił bilety a zaobserwuje u siebie objawy choroby, nie może wziąć udziału w Wydarzeniu i ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przed Wydarzeniem.

 

6. Przed wejściem do Teatru, Uczestników Wydarzenia obowiązują zalecenia zasłonięcia odpowiednią maseczką ochronną ust i nosa, dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu nie mniejszego niż 1,5 m.

 

7. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej – maseczka zasłaniająca nos i usta. Jeśli Uczestnik Wydarzenia nie posiada maseczki ochronnej, może zakupić maseczkę jednorazową na miejscu. Maseczka musi być odpowiednio używana od momentu wejścia do Teatru, przez cały czas trwania Wydarzenia, w czasie trwania przerwy, w bufecie i toaletach, aż do opuszczenia Teatru.

 

8. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do Teatru, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Dane osobowe umożliwiają łatwy kontakt z Uczestnikami Wydarzenia po jego zakończeniu, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu. Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Teatru WAM, w Teatrze oraz w załączniku. Aby uniknąć kolejki Organizator zaleca wcześniejsze wypełnienie i przekazanie Obsłudze Wydarzenia.

 

9. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie Teatru oraz zaleceń Obsługi Wydarzenia. Obsługa Wydarzenia będzie kontrolowała przepływ publiczności przy wejściu do Teatru i na widownię, w czasie przerwy oraz po zakończeniu Wydarzenia i na bieżąco reagowała na brak zachowania odpowiedniego dystansu.

 

10. Organizator zaleca, aby przybyć na Wydarzenie wcześniej i dokonać wszelkich formalności unikając tłumu.

 

11. W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa szatnia dla Uczestników Wydarzenia będzie nieczynna.

 

12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na Sali Teatralnej.

 

13. Ze względu na reżim sanitarny niedozwolone jest przechodzenie z widowni za kulisy, na backstage oraz scenę i odwrotnie. Upominki lub kwiaty dla Artystów należy przekazać osobiście po zakończeniu Wydarzenia poza Teatrem.

 

14. Organizator udostępni uczestnikom liczbę dostępnych miejsc wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów i wytycznych sanitarnych. Uczestnik powinien zająć wyznaczone na bilecie miejsce. Obowiązuje zakaz zmiany miejsc, dotyczący również dzieci, a co za tym idzie niedozwolone jest trzymanie dzieci na kolanach.

 

15. Organizator zapewnia, że pracownicy Teatru i Obsługa Wydarzenia wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk).

 

16. Pracownicy Teatru i Obsługa Wydarzenia są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobom, które nie przestrzegają Regulaminu i nie stosują się do zaleceń pracowników Teatru i Obsługi Wydarzenia.

 

17. Regulamin obowiązuje od 20.05.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

pobierz oświadczenie covidowe

w związku z wytycznymi niezbędnie wydrukuj
i podpisz oświadczenie jeśli chcesz korzystać z usług naszego teatru

Pobierz